top of page

Poradenské a konzultačné služby

Finančné, daňové, podnikové a účtovné poradenstvo. 
O nás

O NÁS

Pri projektoch spolupracujeme ad hoc s odborníkmi z oblasti bankovníctva, poisťovníctva, aj z oblasti kapitálového trhu. Našimi spolupracovníkmi sú odborníci z Ekonomickej univerzity v Bratislave.

 

Od vzniku v roku 1994 staviame na tradícii, spoľahlivosti, spokojnosti a dlhodobej spolupráci s našimi klientmi. Rozhodujúcim kritériom je individuálny prístup k zákazníkom a vysoká odborná úroveň poskytovaných služieb.

NÁŠ TÍM

Náš tím

EMPIRIA CONSULT, a.s.

Ing. Juraj Poór, Csc.

predseda predstavenstva

EMPIRIA CONSULT, a.s.

Ing. Jakub Lukáč, PhD.

finančný analytik, špecialista

EMPIRIA TAX, k.s.

Ing. Juraj Poór, Csc.

daňový poradca

číslo osvedčenia: 283/94

EMPIRIA TAX, k.s.

Ing. Patrícia Šujanová

daňový poradca

číslo osvedčenia: 783/2005

EMPIRIA TAX, k.s.

Ing. Natália Zadrabajová Mikušová

asistent daňového poradcu

Služby

SLUŽBY

EMPIRIA CONSULT, a.s.

 • Finančné poradenstvo

 • Poradenstvo pri konkurzoch a likvidácii podnikateľských subjektov

 • Poradenstvo pri alokácii voľných financií vrátane finančných analýz

 • Vypracovanie podnikateľských plánov

 • Poradenstvo a konzultácie pri ohodnocovaní firiem a ich majetku

 • Poradenstvo pri zavádzaní a zdokonaľovaní controlingu

 • Vzdelávacie aktivity v oblasti účtovníctva vrátane medzinárodných účtovných štandardov (IAS), finančných analýz a controlingu

 • Analýza hospodárenia spoločností s návrhmi opatrení

 • Kompletné vedenie účtovníctva a ekonomickej agendy dodávateľským spôsobom

EMPIRIA TAX, k.s.

 • Služby daňového poradenstva

 • Zastupovanie v daňovom konaní na základe plnej moci

 • Vypracovanie stanovísk k daňovým problémom klienta

 • Poradenstvo pri optimalizácii daňových povinností

 • Poradenstvo v oblasti účtovníctva

 • Poradenstvo v oblasti medzinárodného zdaňovania

 • Previerky v oblasti daní a kontroly správnosti daňového priznania vypracovaného klientom

 • Poradenstvo pri transformačných, reštrukturalizačných a revitalizačných projektoch

 • Poradenstvo pri transferovom oceňovaní

Referencie

REFERENCIE

EMPIRIA CONSULT, a.s.

 • Fond národného majetku SR (právny nástupca MH Manažment, a.s.)

 • Slovenské telekomunikácie, a.s.

 • Slovenská pošta

 • Comerzbank AG

 • TransCanada International

 • Slovenská správa ciest

 • Eximbanka SR

 • VÚB BANKA

 • Sekyra Group SK a.s.

 • Nalco Österreich Gesellschaft m. b. H.

 • Euro Max Slovakia, a.s.

 • SUEZ ENVIRONNEMENT SLOVENSKÁ REPUBLIKA, s.r.o.

 • SITA Slovensko, a.s.

 • avocat s.r.o.

 • COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o.

 • ProRate, s.r.o.

 • Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik

 • NESS Slovensko, a.s.

 • ZIPP BRATISLAVA, spol. s.r.o.

 • Johann Kotányi, s.r.o.

 • MACRO, spol. s r.o.

 • Wero Water Slovakia, s. r. o. 

 • Brayton&Co.NXT, s. r. o.

EMPIRIA TAX, k.s.

 • HARDEX TB, spol. s.r.o.

 • QUELLE, spol. s.r.o.​

 • Nafta, a.s. (a jej dcérske spoločnosti)

 • KVIZDA SLOVAKIA, a.s.

 • EXPO LINE s.r.o.

 • V.O.B.T. s.r.o.

 • AMI GROUP, a.s.

 • Pragma Žilina, s.r.o.

 • REŠTITUČNÝ INVESTIČNÝ FOND, a.s.

 • MERLIN TRADE, a.s.​

 • VITAL, a.s.

 • Bratislavská teplárenská, a.s.​

 • ONDEO SLOVENSKÁ REPUBLIKA, s.r.o.

 • Biotika Slovenská Ľupča

 • BAZ NASKOM strojárska, a.s.​

 • SKYEurope Airlines, a.s.

 • diverso, a.s.​

 • Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.

 • ŽOS Trnava, a.s.

 • MZ Consulting, spol. s.r.o.

 • VULKAN PARTIZÁNSKE, a.s.

 • Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.

(skrátený názov: TAVOS, a.s.)

 • IVIO s.r.o.

 • Trnavská teplárenská, a.s.

(začlenená do skupiny MH Teplárenský holding, a.s.)

Contact

EMPIRIA CONSULT, a.s.

EMPIRIA TAX, k.s.

člen Slovenskej komory daňových poradcov, č. osvedčenia 30/98

Kontaktné údaje

O nás

Pri projektoch spolupracujeme ad hoc s odborníkmi z oblasti bankovníctva, poisťovníctva, aj z oblasti kapitálového trhu. Našimi spolupracovníkmi sú odborníci z Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Od vzniku v roku 1994 staviame na tradícii, spoľahlivosti, spokojnosti a dlhodobej spolupráci s našimi klientmi. Rozhodujúcim kritériom je individuálny prístup k zákazníkom a vysoká odborná úroveň poskytovaných služieb.

bottom of page