O nás

Spoločnosť ER Audit, s.r.o. poskytuje služby štatutárneho auditu na základe licencie č. 114 udelenej Slovenskou komorou audítorov

  • audítorské overovanie účtovných závierok
  • spracovanie vnútropodnikových smerníc
  • pomoc pri spracovaní účtovnej závierky, odborná pomoc pri zavádzaní nového účtovníctva
  • kompletné účtovné poradenstvo

Kontakt

E. R. Audit, spol. s r. o.
Gagarinova 7/b
821 03 Bratislava
Slovenská republika

tel: +421 - 2 - 3211 7871
fax: ++421 - 2 - 3211 7870
e-mail: eraudit@eraudit.sk