O nás

Spoločnosť EMPIRIA CONSULT, a.s. ponúka služby v oblasti:

  • Finančné poradenstvo
  • Poradenstvo pri konkurzoch a likvidácii podnikateľských subjektov
  • Poradenstvo pri alokácii voľných financií vrátane finančných analýz
  • Vypracovanie podnikateľských plánov
  • Poradenstvo a konzultácie pri ohodnocovaní firiem a ich majetku
  • Poradenstvo pri zavádzaní a zdokonaľovaní controlingu
  • Vzdelávacie aktivity v oblasti účtovníctva vrátane medzinárodných účtovných štandardov (IAS), finančných analýz a controlingu
  • Analýza hospodárenia spoločností s návrhmi opatrení
  • Kompletné vedenie ekonomickej agendy dodávateľských spôsobom

Pri projektoch spolupracujeme ad hoc s odborníkmi z oblasti bankovníctva, poisťovníctva, aj z oblasti kapitálového trhu. Našimi spolupracovníkmi sú poprední odborníci z Ekonomickej univerzity v Bratislave a Prognostického ústavu SAV. Od vzniku v roku 1994 staviame na tradícii, spoľahlivosti, spokojnosti a dlhodobej spolupráci s našimi klientmi. Rozhodujúcim kritériom serióznosti je individuálny prístup k zákazníkom a vysoká odborná úroveň poskytovaných služieb.


Kontakt

EMPIRIA CONSULT, a. s.
Gagarinova 7/b
821 03 Bratislava
Slovenská republika

tel: +421 - 2 - 4363 4216
fax: +421 - 2 - 4363 4225
e-mail: empiria@empiria-consult.sk