O nás

Spoločnosť EMPIRIA TAX, k.s., člen Slovenskej komory daňových poradcov, č. osvedčenia 30/98, ponúka služby v oblasti:

  • služby daňového poradenstva,
  • zastupovanie v daňovom konaní na základe plnej moci,
  • vypracovanie stanovísk k daňovým problémom klienta,
  • poradenstvo pri optimalizácii daňových povinnosti,
  • poradenstvo v oblasti účtovníctva,
  • poradenstvo v oblasti medzinárodného zdaňovania,
  • previerky v oblasti daní a kontroly správnosti daňového priznania vypracovaného klientom,
  • poradenstvo pri transformačných, reštrukturalizačných a revitalizačných projektoch


Kontakt

EMPIRIA TAX, k. s.
Gagarinova 7/b
821 03 Bratislava
Slovenská republika

tel: +421 - 2 - 4363 4216
fax: +421 - 2 - 4363 4225
e-mail: empiria@empiria-consult.sk